Szukaj na tym blogu

środa, 3 lipca 2019

Wyjazd integracyjnyWyjazd integracyjny – sprawdź skutki w VAT

Experto24.pl
Wed, 19 Jun 2019 21:32:12 +0200

Poznaj aktualne stanowisko organu podatkowego i dowiedz się, jakie obowiązki ma płatnik w związku z wyjazdem pracowników na wycieczkę.

Jaki był problem

Jednostka zorganizowała wycieczkę turystyczno-krajoznawczą ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wycieczka będzie miała charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS (pracownicy, emeryci/renciści).

Wątpliwości dotyczyły tego, czy dofinansowanie z ZFŚS świadczenia w formie wycieczki spowoduje po stronie uczestników wycieczki, tj. pracowników, emerytów/rencistów, powstanie przychodu opodatkowanego PIT, a po stronie pracodawcy powstanie obowiązku obliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy

Organ podatkowy uznał, że udział w wyjeździe integracyjnym dofinansowanym z ZFŚS nie skutkuje powstaniem  przychodu ze stosunku pracy lub z innych źródeł.

 

Dalej na: Wyjazd integracyjny – sprawdź skutki w VAT

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.