Szukaj na tym blogu

piątek, 8 grudnia 2017

Nowe zasady oceniania nauczycieli

Wprowadzone przez MEN rozwiązania są zasłoną dymną „penitencjarnego nadzoru” centralistycznych władz państwowych nad środowiskiem nauczycielskim. Nie ma to nic wspólnego z troską o nich, o uczniów i o edukację.

Dalej na: www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prof-sliwerski-nowe-zasady-oceniania-nauczycieli-wstepem-do-penitencjarnego-nadzoru.

piątek, 1 grudnia 2017

Opinia ZG ZNP w sprawie wolontariatu

W przypadku wymuszania na nauczycielach podejmowania realizacji swoich obowiązków nauczycielskich w ramach wolontariatu – mamy do czynienia z wykorzystywaniem podległości służbowej w celu zawarcia umowy zmierzającej do obejścia prawa.

więcej na: http://www.znp.edu.pl/element/3219/Opinia_ZG_ZNP_w_sprawie_prowadzenia_zajec_w_szkole_w_formie_wolontariatu

niedziela, 26 listopada 2017

Wynagrodzenie za udział w szkoleniu

Nauczycielowi, który wziął udział a w szkoleniu odbywającym się w dniu wolnym, przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Na podstawie odesłania z art. 91c ust. 1 KN zastosowanie mają przepisy o pracy w godzinach nadliczbowych.

czytaj na: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/za-szkolenie-w-dzien-wolny-nauczycielowi-trzeba-zaplacic

czwartek, 9 listopada 2017

piątek, 3 listopada 2017

Kamery w szkole

Kamery nie mogą służyć inwigilowaniu dzieci albo nauczycieli, ale także nie mogą służyć kontroli czasu pracy nauczycieli. Jeśli kamery są jedynym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa w szkole, należy je stosować w "sposób adekwatny".

więcej na: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/giodo-kamery-w-szkole-nie-moga-naruszac-prywatnosci-uczniow-i-nauczycieli

poniedziałek, 30 października 2017

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – nowe zasadyTreść prezentacji:
• Nowe zadania nauczycieli i specjalistów w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej • Rola i zadania dyrektora w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej • Indywidualizacja kształcenia uczniów ze SPE – u podstaw zmian • Kierunki zmian – kształcenie specjalne, nauczanie indywidualne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna • Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej – adresaci, formy udzielania pomocy • Współpraca z podmiotami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej • Kompetencje rodziców w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej • Zindywidualizowana ścieżka kształcenia