Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 12 marca 2018

Urlop zdrowotny, a dofinansowanie studiów

Nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może otrzymywać środki na dofinansowanie studiów podyplomowych. Środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczyciela, o których mowa w art. 70a KN, stanowią "inne świadczenia pracownicze" wynikające z zatrudnienia nauczyciela w szkole.

więcej na: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-na-urlopie-dla-poratowania-zdrowia-mozna-otrzymac-dofinansowanie-studiow-podyplomowych

poniedziałek, 26 lutego 2018

Procedura wyboru SIP

Procedura wyboru SIP: W szkole brak jest społecznego inspektora pracy. Czy dyrektor szkoły może w tej sytuacji podjąć jakieś działania?Społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu
pracy. Wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają zakładowe
organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów
wyborów.dalej na:  https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/pytania-i-odpowiedzi/procedura-wyboru-sip/

środa, 14 lutego 2018

Orzeczenie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu zdrowotnego

Orzeczenie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia:

24 stycznia 2018 r.  weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 190), które zostało podpisane w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej 19 stycznia br.

Rozporządzenie określa zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, któremu jest obowiązany poddać się nauczyciel, wzór skierowania na badanie lekarskie w celu stwierdzenia potrzeby udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia oraz wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Źródło: www.men.gov.pl

Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. nauczania o Holokauście

Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. nauczania o Holokauście:

Rzetelne nauczanie historii, także o trudnych, a czasem niechlubnych epizodach w naszych dziejach, nie tylko leży w interesie polskich uczniów, ale jest ich niezbywalnym prawem, a dla nauczycieli bezwzględnym obowiązkiem.The post Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. nauczania o Holokauście appeared first on ZNP.

środa, 7 lutego 2018

Urlop dla poratowania zdrowia a nabycie uprawnień emerytalnych

Czy nauczyciel mający prawo do wcześniejszej emerytury, może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, gdy otrzyma skierowanie na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne?Spełnienie warunków do przejścia na emeryturę oznacza, że nauczyciel,
pomimo iż nadal pracuje, nie może korzystać z urlopu dla poratowania
zdrowia.Dalej na: Urlop dla poratowania zdrowia a nabycie uprawnień emerytalnych

piątek, 2 lutego 2018

Praca nauczyciela w ferie

Praca nauczyciela w ferie:

Witajcie. Ponownie post zainspirowany Waszym komentarzem. Co ciekawe, bardzo aktualny, bo w niektórych województwach właśnie trwają ferie, bądź za chwilę się zaczną. 

Oto treść komentarza: „Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie zbliżających się ferii zimowych. Pracuję w szkole, gdzie przewidziane są ferie. Na tablicy w pokoju nauczycielskim wisi rozpiska, z której wynika, że w pierwszym tygodniu ferii mam być przez jeden dzień w szkole na zajęciach z dziećmi – oczywiście nieodpłatnie. Czy to zgodne z Ustawą Karta Nauczyciela? Proszę o odpowiedź.”

Dalej na: Praca nauczyciela w ferie

Zdjęcia z wycieczki na FB? Ostrożnie!

Lista zwycięzców szkolnego konkursu, zdjęcia z wycieczek na Facebooku – nauczyciele często bez głębszej refleksji rozpowszechniają dane osobowe. Strona internetowa szkoły i zamieszczane tam informacje też bardzo często zawierają mnóstwo danych osobowych. A wkrótce szkoły czekają nowe obowiązki ...

Dalej na: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zdjecia-z-wycieczki-na-fb-ostroznie

środa, 17 stycznia 2018

Warunki udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia od 1 stycznia 2018 r.

Urlopu dla poratowania zdrowia udziela nauczycielowi dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia lekarskiego.

Urlop dla poratowania zdrowia jest udzielany nauczycielowi w celu:

1)      przeprowadzenia zaleconego leczenia:

  • choroby, która zagraża wystąpieniem choroby zawodowej
  • choroby, w której powstaniu istotną rolę odgrywają czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy
2)      lub na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Dalej na: https://www.librus.pl/

Urlop w czasie ferii zimowych dla nauczyciela zatrudnionegow zespole szkolno-przedszkolnym

Urlop w czasie ferii zimowych dla nauczyciela zatrudnionego w zespole szkolno-przedszkolnym – co zmieniło się po 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej oraz szkoły nieferyjnej, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć.

Dalej na: https://www.experto24.pl/