Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 24 września 2018

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, w ramach tygodniowego wymiaru czasu pracy poza obowiązkowymi godzinami "nauczyciel realizuje inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów", z którymi - jak mówiła min. Machałek - pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest często mylona. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być realizowane przez nauczyciela w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela bądź godzin ponadwymiarowych.

Dalej na: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/182337/W-ramach-pensum--MEN-w-Sejmie-o-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.