Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Nauczanie indywidualne wprowadzone do pensum

Prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem zakwalifikowanym do nauczania indywidualnego to realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z ramowych planów nauczania lub treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Oznacza to, iż są to godziny realizowane w ramach pensum nauczyciela lub godzin ponadwymiarowych. Nauczyciel nie powinien być pozbawiony prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe lub godziny niezrealizowane w ramach pensum z uwagi na chorobę ucznia nauczanego indywidualnie.

Dalej na: Nadgodziny nauczyciela z nauczaniem indywidualnym wprowadzonym do pensum

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.