Szukaj na tym blogu

piątek, 18 maja 2018

O znieważeniu nauczyciela należy powiadomić policję

Organ prowadzący, który dowiedział się o znieważeniu nauczyciela, powinien o tym zawiadomić policję. Zgodnie z art. 304 ustawy z 6.06.1997 r. - Kodeks postępowania karnego – dalej k.p.k., na instytucjach państwowych i samorządowych, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ciąży obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym prokuratora lub Policji.

Dalej na: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/o-zniewazeniu-nauczyciela-nalezy-powiadomic-policje

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.