Szukaj na tym blogu

środa, 27 września 2017

Odprawa dla niepełnozatrudnionych

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze zajęć nie przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem jego stosunku pracy. Jednak jeśli szkoła zatrudnia przynajmniej 20 pracowników i dochodzi w niej do zwolnień, również indywidualnych, z przyczyn niedotyczących pracowników oraz jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy, nauczycielowi należy się odprawa.

więcej na: https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/pytania-i-odpowiedzi/odprawa-dla-nauczyciela-2/.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.